Our learning sites, class and student blogs

Te Mātā Mokopuna  (Years 0-2)

Whaea Erina

Te Mātā Tipuranga   (Years 3-4)

Whaea Mattie-San

Te Mātā Puawaitanga  (Years 5-6)

Whaea Linda

Te Whatu Rau o Ngā Pīwakawaka

Whaea Denise

Te Puna o Ngā Korimako 

Whaea Kim

        Toutouwai   


Whaea Shiralee

   Miromiro       


Whaea Kate