We are MANA!

Kei te Tū    Kei te Ora     Kei te Ako

  • Manaakitanga Caring About Others
  • Angitu Doing My Best
  • Ngākaunui Caring about Our Environment
  • Aroha Respecting Others